Privacy policy

Klimeet B.V. hecht veel waarde aan uw privacy.
Uw gegevens worden niet aan deren verstrekt.
U heeft als klant van Klimeet B.V. het recht op inzage en wijziging van uw gegevens.

Ed van der LindenPrivacy policy