Wat is er gaande?

Om de 2030 Kyoto en Europa doelstellingen waar te maken stimuleert de overheid ondernemingen om:

  • klimaatneutraler te ondernemen en een CO2-administratie te voeren om zo meetbaar de CO2-uitstoot te reduceren en het energieverbruik te verminderen
  • het aanbestedingsbeleid te richten op de hele bedrijfskolom

Voorts is van belang:

  • dat klanten, afnemers en medewerkers zich in toenemende mate affiliëren met bedrijven en organisaties die duurzaam ondernemen
  • om kansen te creëren, aantrekkelijk te zijn voor samen-werkingsverbanden e/o een voorsprong te behalen op concullega’s
  • dat er eindigheid is aan de grondstoffenvoorraadkosten en het belasten van het milieu.

De focus verlegt zich naar duurzaam en innovatief ondernemen

klimeetadminWat is er gaande?